Lunca Inferioară a Crișului Repede

Lunca Inferioară a Crișului Repede este situată în nord-vestul României, la vest de municipiul Oradea, în Câmpia Crișurilor, parte a Câmpiei Panonice.

Situl Natura2000 se întinde pe o suprafață de 656 de hectare, aval de Oradea până la frontiera cu Ungaria, în principal între digurile râului, fiind continuat cu o altă arie protejată similară pe teritoriul statului vecin.

Principalele căi de acces în zonă sunt reprezentate de DJ797, pe ruta Oradea-Cheresig și DN1/E60 pe ruta Oradea-Borș. Zona a fost declarată arie protejată pentru conservarea cursului inferior al râului Crișul Repede, aflat într-o stare adecvată pentru a susține specii de importanță comunitară în special de pești, reptile și amfibieni. Ecosistemele acvatice constituie habitate pentru numeroase specii de păsări de apă care se hrănesc sau cuibăresc aici.

Speciile de interes conservativ
Habitatele de interes conservativ

Obiective culturale/valori naturale

Cel mai vechi monument romanic din vestul țării, Donjonul sau Turnul de la Cheresig se află în apropierea ariei protejate. Acesta fost construit în anul 1242, fiind atestat documentar prima dată printr-un decret regal la 25 decembrie 1289.

Un refugiu pentru biodiversitate este reprezentat de Canalul Colector al Crișurilor care are priza de apă pe malul stâng al Crișului Repede în vecinătatea localității Tărian și realizează legătura cu Crișul Negru debușând în acest râu pe raza localității Tămașda.

Probabil singurul pârâu de pe întreg teritoriul României, în lungime de peste 20 kilometri, care nu îngheață niciodată, confluează cu Crișul Repede în vecinătatea localității Sântandrei. Este vorba de pârâul Peța, alimentat de izvoare termale.

Zona Toboliului este cunoscută la nivel regional și nu numai pentru cultivarea verzei, localnicii fiind adevărați experți în cultivarea acestei legume. Plantațiile de 7-8 hectare și verzele de peste 10 kilograme/bucată nu sunt rarități în aceste părți.

Extrase din regulament

În perimetrul sitului sunt încurajate activităţile agricole tradiţionale şi agricultura ecologică.

Este interzisă reţinerea speciilor de peşti protejați de lege.

Este interzisă tăierea sau degradarea vegetaţiei din habitatul zăvoaie cu salcie (Salix alba) şi plop alb (Populus alba), acesta fiind protejat pe întreaga suprafaţă a ariei.

Exploatarea de resurse minerale pe teritoriul sitului Natura2000 se realizează conform prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului, administratorul/concesionarul/titularul acesteia având obligaţia de a pune la dispoziţia custodelui sitului documentele necesare pentru avizare.

Exploatarea resurselor minerale sub limita şi/sau la mai puţin de 10 metri de talvegul natural al apei Crişului Repede este interzisă.

Utilizarea de detergenţi pentru spălare în apele de pe teritoriul sitului este interzisă. Spălarea, curăţarea covoarelor/carpetelor, mochetelor pe teritoriul arealului protejat este interzisă.

Spălarea autovehiculelor în apele din perimetrul sitului este interzisă.

Te-ar putea interesa si…

Crișul Negru
Crişul Repede amonte de Oradea
Defileul Crișului Negru
Diosig
Lacul Pețea și Rezervaţia naturală Pârâul Peţea
Valea Iadei