Defileul Crișului Negru

Situl Natura2000 Defileul Crișului Negru este situat în nord-vestul României, la sud-est de municipiul Oradea, constituind limita nordică a Munților Codru Moma. Aria protejată se întinde pe o suprafață de 2203 hectare, aval de Depresiunea Beiușului, până la ieșirea din defileu a râului, pe raza localității Șoimi.

Cuprinde ambii versanți ai Crișului Negru. Principalele căi de acces în zonă sunt reprezentate de DJ 709A, pe ruta Șoimi-Uileacu de Beiuș și calea ferată pe aceeași rută.

În cadrul ariei protejate Defileul Crișului Negru asociația noastră a realizat un traseu turistic omologat.

Vezi traseul
Speciile de interes conservativ

Habitatele de interes conservativ

Habitatele ”Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrat calcaros (Festuco-Brometalia)” și ”Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene”, deși cu o întindere relativ mică sunt deosebit de importante fiind consemnate ca fiind prioritare la nivel european.

Ceva mai răspândit este habitatul ”Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion” care reprezintă făgete rare, cu caracter insular, cu o productivitate mai redusă dar foarte importante pentru biodiversitate.

Situl Natura2000 Defileul Crișului Negru este important pentru conservarea bujorului banatic (Paeonia officinalis subsp. banatica), plantă ce se găsește la limita estică și nordică a distribuției sale pe teritoriul rezervației naturale Dealul Pacău. Totodată în acest areal se regăsesc numeroase habitate de pădure și pajiști, specii de amfibieni și reptile, precum și o faună bogată de pești a râului Crișul Negru.

Obiective culturale/valori naturale

Biserica de lemn din localitatea Șoimi a fost ridicată în jurul anului 1790. Poartă hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” fiind un monument istoric valoros în special datorită faptului că este construită prin tehnica ”în căței”, specifică Crișanei.

Ruinele complexului monastic de la Sânnicolau de Beiuş, construit în perioada 1327-1424, reprezintă un monument istoric aflat pe teritoriul comunei Șoimi.
În apropierea localității Dumbrăvița de Codru se situează un platou carstic, localitatea fiind de un pitoresc ieșit din comun.

Ușor în amonte de satul Urviș de Beiuș se găsește peștera având același nume, de dimensiuni reduse dar remarcabilă prin dispunerea acesteia pe versantul drept al Defileului Crișului Negru.

Dealul Pacău este gazdă pentru specia botanică bujor banatic (Paeonia officinalis ssp. banatica), plantă aflată în cel mai nordic și estic punct al distribuției sale. Florile de bujor încântă ochii vizitatorilor de obicei la sfârșitul lunii aprilie. Planta este inclusă în rezervația ”Dealul Pacău”, pe teritoriul căreia accesul este interzis fără acordul custodelui. Accesul ilegal în rezervație și ruperea plantei sunt aspru pedepsite de lege!

Defileul Crișului Negru reprezintă o zonă în care tradițiile sunt încă păstrate, iar agricultura tradițională și diverse obiceiuri încă se practică. Vioara cu goarnă sau ”higheghe” cum o denumesc localnicii este un instrument specific Bihorului, care însoțește mereu horele, nunțile și alte prilejuri festive.

Extrase regulament

Regulamentul ariei protejate a fost aprobat de către Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, fiind în vigoare începând de la 26.03.2013. Implicit orice încălcare a acestuia poate fi sancționată contravențional de către rangerii Aqua Crisius.

În perimetrul sitului sunt încurajate activităţile agricole tradiţionale şi agricultura ecologică.

Accesul în Rezervaţia naturală Dealul Pacău este interzis. Accesul se poate realiza numai cu permis din partea custodelui şi în prezenţa unui agent de teren delegat al custodelui.

Este interzisă reţinerea speciilor de peşti protejați de lege.

Aruncarea şi abandonarea deşeurilor pe teritoriul ariei protejate sunt interzise.

Pescuitul cu momeli naturale pe cârlige duble sau triple este interzis.

Pe teritoriul sitului este interzisă utilizarea ca momeală a peştilor vii, indiferent de specie.

Reţinerea peştilor înţepaţi în exteriorul gurii este interzisă. Peştii înţepaţi în exteriorul gurii se eliberează imediat în mediul lor natural.

Este interzisă deschiderea de noi cariere sau balastiere în aria protejată în lipsa obţinerii tuturor documentelor legale.

Este interzisă tăierea sau degradarea vegetaţiei compusă din salcie (Salix alba) şi plop alb (Populus alba), aceasta fiind protejată pe întreaga suprafaţă a ariei.

Exploatarea de resurse minerale pe teritoriul sitului se realizează conform prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului, administratorul/concesionarul/titularul acesteia având obligaţia de a pune la dispoziţia custodelui sitului documentele necesare pentru avizare.

Exploatarea resurselor minerale sub limita şi/sau la mai puţin de 10 metri de talvegul natural al apei Crişului Negru este interzisă.

Utilizarea de detergenţi pentru spălare în apele de pe teritoriul ariei protejate este interzisă. Spălarea, curăţarea covoarelor/carpetelor, mochetelor pe teritoriul arealului este interzisă.

Spălarea autovehiculelor în apele din perimetrul sitului este interzisă.

Te-ar putea interesa si…

Crișul Negru
Crişul Repede amonte de Oradea
Diosig
Lacul Pețea și Rezervaţia naturală Pârâul Peţea
Lunca Inferioară a Crișului Repede
Valea Iadei