Diosig

Situl Natura 2000 Diosig este situată în nord-vestul României, la nord de municipiul Oradea, în Câmpia Ierului, parte a Câmpiei Panonice.

Aria protejată se întinde pe o suprafață de 384 hectare, în nordul și vestul localității Diosig până la frontiera cu Ungaria, fiind continuat cu o altă arie protejată similară pe teritoriul statului vecin. Cuprinde o bună parte din Ierul Îngust, Lacul Fazanilor și numeroase suprafețe de pășuni și păduri.

Principalele căi de acces în zonă sunt reprezentate de DN19/E671, pe ruta Oradea-Diosig și calea ferată pe aceeași rută.

ROSCI0068 Diosig a fost desemnat pentru conservarea a 3 habitate, 1 specie de mamifere, 2 specii de amfibieni şi reptile şi 2 specii de plante. Situl Natura2000 Diosig este important pentru pădurile de stejar, velniș, frasin sau frasin de câmp, zăvoaiele cu salcie și plop alb și vegetația de râu cu maluri nămoloase.

Zona este favorabilă reptilelor și amfibienilor. Nu în ultimul rând, pe unele pășuni pot fi observați numeroși popândăi (Spermophilus citellus).

Speciile de interes conservativ
Habitate

Obiective culturale/valori naturale

Zona viticolă Diosig este foarte apreciată pentru vinurile produse aici. Pe teritoriul localității există pivnițe mai vechi de 200 de ani. Localnicii organizează anual un concurs de degustat vinuri și un bal al strugurilor, evenimente extrem de apreciate inclusiv de către participanți din țările vecine.

În Castelul Zichy, construit în anul 1701 a funcționat în trecut o școală de viticultură. Clădirea a fost recent renovată prin intermediul unui proiect european, astfel, castelul s-a transformat într-un centru expoziţional, informativ şi interactiv, în vederea popularizării valorilor naturale a Văii Ierului. Pe teritoriul comunei există o biserică reformată construită în anul 1604.

Extrase din regulament

În perimetrul sitului sunt încurajate activităţile agricole tradiţionale şi agricultura ecologică.

Este interzisă reţinerea speciilor de peşti protejați de lege.

Este interzisă tăierea sau degradarea vegetaţiei din habitatele Zăvoaie cu salcie (Salix alba) şi plop alb (Populus alba), Păduri ripariene mixte cu stejar (Quercus robur), velniș (Ulmus laevis), frasin (Fraxinus excelsior) sau frasin de câmp (Fraxinus angustifolia), Chenopodion rubri şi Bidention acesta fiind protejat pe întreaga suprafaţă a sitului.

Utilizarea de detergenţi pentru spălare în apele de pe teritoriul ariei protejate este interzisă.

Spălarea, curăţarea covoarelor/carpetelor, mochetelor pe teritoriul sitului este interzisă. Spălarea autovehiculelor în apele din perimetrul arealului protejat este interzisă.

Te-ar putea interesa si…

Crișul Negru
Crişul Repede amonte de Oradea
Defileul Crișului Negru
Lacul Pețea și Rezervaţia naturală Pârâul Peţea
Lunca Inferioară a Crișului Repede
Valea Iadei