Dimensiuni minime (de reținere a peștilor)

Dimensiuni minime, în centimetri, ale resurselor actvatice vii din domeniul public al statului, care pot fi capturate din mediul acvatic, conform Ordinului nr.342/2008.

Mărimea peștelui, stabilită pentru pescuit, este determinată prin măsurarea distanței de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale.

Nr. crt. Denumire populară română Denumire științifică Lungimea minimă de reținere (în centimetri)
1 Babușcă Rutilus rutilus 15
2 Batcă Blicca bjoerkna 15
3 Biban Perca fluviatilis 12
4 Caras Carassius gibelio 20
5 Crap Cyprinus carpio 40
6 Cosac Abramis sp. 25
7 Cosaș Ctenopharingodon idella 40
8 Clean Squalius cephalus 25
9 Morunaș Vimba vimba 25
10 Mreană Barbus barbus 27
11 Novac Hypophthalmichtys nobilis 40
12 Oblete Alburnus alburnus 12
13 Păstrăv Salmo sp. 20
14 Plătică Abramis brama 25
15 Roșioară Scardinius erythrophthalmus 15
16 Sânger Hypophthalmichthys molitrix 40
17 Somn Silurus glanis 50
18 Scobar Chondrostoma nasus 20
19 Șalău Sander lucioperca 40
20 Știucă Esox lucius 40