Legislație

Cele mai importante și uzuale sancțiuni:

Art. 58.
Următoarele fapte constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 lei la 600 lei:
a) pescuitul recreativ/sportiv al oricăror specii de pește și de alte viețuitoare acvatice vii efectuat fără permis în habitatele piscicole naturale;

b) neprezentarea permisului, licenței sau autorizației atunci când acestea sunt solicitate de către persoanele împuternicite să constate contravențiile/infracțiunile;

c) încălcarea condițiilor prevăzute în permis, autorizație și/sau licență;

d) pescuitul recreativ/sportiv al resurselor acvatice vii sub dimensiunile legale.

Art. 59.
Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei și cu reținerea și suspendarea pe o perioadă de 90 de zile a permisului sau autorizației, după caz:

a) prinderea salmonidelor cu mâna, cu unelte de pescuit comercial sau cu alte unelte de pescuit confecționate artizanal;

b) pescuitul salmonidelor cu momeli naturale;

c) pescuitul cu mai mult de 3 muște artificiale în apele salmonicole;

d) reținerea de către o singură persoană care practică pescuitul recreativ/sportiv a mai mult de 10 bucăți/exemplare/zi, în total, din speciile de păstrăv, lipan și coregon în apele de munte sau a mai mult de 5 kg de pește/zi din zona colinară și de șes, cu excepția cazului în care s-a pescuit un singur exemplar a cărui greutate depășește 5 kg;

e) mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpă a semnelor indicatoare cu semnificație piscicolă;

f) pescuitul recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale, prin orice metode și mijloace, al peștilor și al altor viețuitoare acvatice, în perioada de prohibiție și în zonele de protecție;

g) pescuitul cu lanseta folosind plasă monofilament (aka parașută/mireasă).

Art. 61.
Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 3.500 lei:

a) introducerea în habitatele piscicole naturale sau în amenajările piscicole, fără avizul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, a altor specii decât cele existente;

Art. 63.
Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei:

c) reducerea din culpă a debitului de apă pe cursurile de apă naturale sau amenajate, dacă prin aceasta se periclitează existența resurselor acvatice vii, dacă nu constituie infracțiune potrivit legii penale;

h) aruncarea sau depozitarea rumegușului, deșeurilor menajere și zootehnice și a oricăror materii și materiale, produse și substanțe poluante pe malurile râurilor, pâraielor, lacurilor, bălților și amenajărilor piscicole;

i) pescuitul lostriței;

j) prinderea peștelui cu unelte de plasă și cu pripoane în râurile și în lacurile din zona de munte, precum și în râurile colinare și de șes, cu excepția Dunării și Prutului;

m) circulația autovehiculelor de orice tip și transportul cu orice mijloace al buștenilor prin albia minoră a râurilor și pâraielor din zona de munte.

Art. 64.
Următoarele fapte constituie infracțiuni și se sancționează cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei și interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între 1 și 3 ani:

b) pescuitul prin orice metode al reproducătorilor, în perioada de prohibiție, și distrugerea icrelor embrionate de pește în zonele de reproducere naturală;

e) reducerea debitului și a volumului de apă pe cursurile de apă, în scopul pescuitului ilegal;
m) producerea, importul, deținerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasă de tip monofilament.

Art. 65.
(1) Următoarele fapte constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 3 ani și interzicerea dreptului de a pescui o perioadă cuprinsă între 1 și 3 ani:

a) pescuitul electric, deținerea aparatelor și dispozitivelor care distrug resursele acvatice vii prin curentare, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substanțe toxice și narcotice de orice fel, precum și folosirea armelor de foc în scopul omorârii peștilor sau altor viețuitoare acvatice;

(2) Tentativa se pedepsește
Art. 66. –
(1) Sunt supuse ridicării în vederea confiscării uneltele și ambarcațiunile de pescuit, animalele, mijloacele de transport, armele de foc și orice alte bunuri care au fost folosite la săvârșirea infracțiunilor.

(2) Bunurile rezultate din săvârșirea infracțiunilor și contravențiilor, constând în pește, icre, alte viețuitoare și produse acvatice, sunt supuse confiscării.

(3) În cazurile de confiscare a bunurilor prevăzute la alin. (1) și (2) organele de constatare dispun valorificarea lor în condițiile legii, contravaloarea făcându-se venit la bugetul de stat.

Contravenție (Amendă) Sumă
Lipsă/neprezentare permis 300-600 lei
Reținere pești sub dimensiune 300-600 lei
Pescuit cu 3 muște artificiale 300-600 lei
Pescuit în prohibiție/cu momeli naturale/cu peste 3 muște artificiale 600-1.000 lei
Reținerea peștilor în zone cu eliberarea capturilor sau unde este permis peste 10 păstrăvi/cât este reglementat prin Ordinul de Prohibiție 600-1.000 lei
Distrugerea panourilor cu semnificație piscicolă 600-1.000 lei
Pescuit cu pripoane/plase 1.000-1.500 lei
Pescuitul lostriței 4.000-8.000 lei
Aruncarea deșeurilor poluante/Transportul buștenilor prin albie 4.000-8.000 lei
Distrugerea toplițelor/cascadelor podite/reducerea debitului dacă periclitează fauna piscicolă 4.000-8.000 lei
Infracțiune (Dosar penal) Sumă
Pescuitului reproducătorilor în prohibiție 6.000-10.000 lei
Distrugerea icrelor embrionate în zonele de reproducere naturală 6.000-10.000 lei
Pescuitul cu orice unelte înțepătoare sau agățătoare, prin greblare sau harponare 6.000-10.000 lei
Pescuit electric neautorizat 6.000-10.000 lei
Pescuitul cu materiale explozive 6.000-10.000 lei
Pescuitul cu substanțe toxice și narcotice 6.000-10.000 lei
Folosirea armelor de foc în scopul omorârii peştilor 6.000-10.000 lei