Crişul Repede amonte de Oradea

Arealul sitului Crișul Repede amonte de Oradea este localizat amonte de reședința județului Bihor (municipiul Oradea) și se întinde pe cursul Crișului Repede până în localitatea Vadu Crișului, cuprinzând în general sectorul râului aflat între diguri, inclusiv lacurile de acumulare de la Lugașu, Tileagd și Fughiu, acestea din urmă constituind o altă arie protejată (de asemenea sit Natura2000), desemnată special pentru protecția păsărilor.

Întrucât putem considera că ocupă aproape același areal, harta a fost realizată pentru două arii protejate Natura 2000: ROSCI0050 Crișul Repede amonte de Oradea, desemnat pentru conservarea speciilor și habitatelor de interes comunitar și ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crișul Repede desemnat pentru conservarea păsărilor.

Siturile Natura2000 se întind pe o suprafață de 1818 hectare (ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crișul Repede) și 1859 hectare (ROSCI0050 Crișul Repede amonte de Oradea) fiind în mare parte suprapuse.

Principalele căi de acces în zonă sunt reprezentate de DN1/E60 pe ruta Oradea-Topa de Criș, DJ108I pe Ruta Tileagd-Vadu Crișului și calea ferată pe ruta Oradea-Vadu Crișului.

Siturile Natura 2000 de pe Crișul Repede amonte de Oradea sunt importante pentru conservarea scoicii mici de râu (Unio crassus), boarței (cunoscută în rândul pescarilor bihoreni sub denumirea de ”Piller”) (Rhodeus amarus), zglăvoacei (Cottus gobio), care populează doar sectorul superior al Crișului Repede și unui număr de 46 specii de păsări.

Speciile de interes conservativ

Obiective culturale/valori naturale

Din punct de vedere al turismului ecumenic localitățile aferente siturilor oferă numeroase posibilități de vizitare: Biserica ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din Oșorhei, construită în anul 1710, monument istoric, Biserica Reformată-Calvină din Tileagd (sec. XIV), Biserica din Lugaşu de Jos cu hramul Naşterea Maicii Domnului, construită aproximativ în anul 1690, Biserica din Lugaşu de Sus cu hramul Bunavestire, declarată muzeu, edificată în perioada 1697-1700, Biserica ortodoxă de influență muntenească, ctitoria lui Constantin Basarab Cârnu din satul Tinăud (1658), Biserica ortodoxă din lemn din Peștiș (sec. XVIII), Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Gheghie, construcție din secolul al XVIII-lea, monument istoric, Biserica de lemn „Sfântul Gheorghe” din satul Luncșoara, construită în secolul al XVIII-lea, monument istoric etc.

În aceste situri sunt prezente numeroase exploatări de resurse minerale care au generat apariția a numeroase întinderi de apă. Printre acestea se numără și complexele Kingsland sau Camelot, din zona Ineului de Criș, recunoscute pentru numeroasele oportunități de petrecere a timpului liber pe care le oferă vizitatorilor. Începând cu servirea mesei într-un cadru foarte plăcut până la practicarea pescuitului sportiv, zboruri în tandem, echitație, golf, sporturi acvatice, pot fi practicate activități multiple în zonă.

Comuna Aușeu reprezintă locul natal pentru Alexandru Roman, fost om politic român transilvan, îndrumător cultural, publicist, membru fondator al Academiei Române, unul dintre primii profesori români care a ținut prelegeri și a predat în limba română în Transilvania.

Pe raza comunei Vadu Crişului, olăritul este caracterizat prin culoarea albă a ceramicii obținute în urma confecționării obiectelor din lut.

Extrase din regulament

În perimetrul siturilor sunt încurajate activităţile agricole tradiţionale şi agricultura ecologică.

Este interzisă reţinerea speciilor de peşti protejați de lege.

Este interzisă tăierea sau degradarea vegetaţiei din habitatul zăvoaie cu salcie (Salix alba) şi plop alb (Populus alba), acesta fiind protejat pe întreaga suprafaţă a siturilor.

Exploatarea de resurse minerale pe teritoriul ariilor protejate se realizează conform prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului, administratorul/concesionarul/titularul acestora având obligaţia de a pune la dispoziţia custodelui siturilor documentele necesare pentru avizare.

Exploatarea resurselor minerale sub limita şi/sau la mai puţin de 10 metri de talvegul natural al apei Crişului Repede este interzisă.

Utilizarea de detergenţi pentru spălare în apele de pe teritoriul siturilor este interzisă.

Spălarea, curăţarea covoarelor/carpetelor, mochetelor pe teritoriul ariilor protejate este interzisă.

Spălarea autovehiculelor în apele din perimetrul siturilor este interzisă.

Te-ar putea interesa si…

Crișul Negru
Defileul Crișului Negru
Diosig
Lacul Pețea și Rezervaţia naturală Pârâul Peţea
Lunca Inferioară a Crișului Repede
Valea Iadei