Crișul Negru

Situl este situat în nord-vestul României, la sud de municipiul Oradea. Acesta străjuiește la sud Dealurile Tășadului și Câmpia Miersigului și străbate Câmpia de Vest, parte a Câmpiei Panonice.

Situl se întinde pe o suprafață de 1850 de hectare, aval de pitorescul defileu al râului, de la Șoimi, până la frontiera cu Ungaria, cuprinzând în general sectorul râului localizat între diguri, fiind continuat cu o altă arie protejată similară pe teritoriul statului vecin.

Principalele căi de acces în zonă sunt reprezentate de DJ 709A, pe ruta Șoimi-Batăr și DN79/E671 pentru accesul în aval de localitatea Batăr. De asemenea, în sit, se poate ajunge și pe cale ferată, dar accesul nu este întotdeauna facil, din pricina legăturilor mai mult sau mai puțin bune.

Situl conține o ihtiofaună remarcabilă în special datorită lipsei unei antropizării masive.

Speciile de interes conservativ

Obiective culturale/valori naturale

În localitatea Căpâlna există o frumoasă biserică de lemn, construită în anul 1720 de meșteri locali, care poartă hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”.

Băile Tinca sunt renumite pentru apele alcalino-feroase, bicarbonatate, sodice, magneziene, hipotone prezente aici. Zăcământul a fost descoperit în anul 1884, iar începând cu anul 1969 în jurul izvoarelor funcționează un complex balnear. Stațiunea dispune de o bază de tratament cu vane cu apă minerală pentru cure externe, instalații de electro-termoterapie și buvete pentru cura internă. Apele sunt eficiente în tratamentul bolilor tubului digestiv și a sterilității feminine.

Lângă localitatea Tămașda este dispusă cea mai mare bazilică romanică din Transilvania, construcție realizată acum aproximativ 900 de ani. Clădirea a fost menționată în cronici prima dată în jurul anului 1241. Un refugiu pentru biodiversitate este reprezentat de Canalul Colector al Crișurilor care realizează legătura dintre Crișul Repede și Crișul Negru, cel din urmă confluează cu canalul pe raza localității Tămașda.

Extrase din regulament

În perimetrul sitului sunt încurajate activităţile agricole tradiţionale şi agricultura ecologică.

Este interzisă reţinerea speciilor de peşti protejați de lege.

Este interzisă tăierea sau degradarea vegetaţiei din habitatul zăvoaie cu salcie (Salix alba) şi plop alb (Populus alba), acesta fiind protejat pe întreaga suprafaţă a ariei protejate.

Exploatarea de resurse minerale pe teritoriul sitului Natura2000 se realizează conform prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului, administratorul/concesionarul/titularul acesteia având obligaţia de a pune la dispoziţia custodelui sitului documentele necesare pentru avizare.

Exploatarea resurselor minerale sub limita şi/sau la mai puţin de 10 metri de talvegul natural al apei Crişului Repede este interzisă.

Utilizarea de detergenţi pentru spălare în apele de pe teritoriul sitului este interzisă.

Spălarea, curăţarea covoarelor/carpetelor, mochetelor pe teritoriul arealului natural protejat este interzisă.

Spălarea autovehiculelor în apele din perimetrul sitului este interzisă.

Te-ar putea interesa si…

Crişul Repede amonte de Oradea
Defileul Crișului Negru
Diosig
Lacul Pețea și Rezervaţia naturală Pârâul Peţea
Lunca Inferioară a Crișului Repede
Valea Iadei