Foarte important de știut pentru pescarii din Bihor!

Știm că există numeroase presiuni asupra voastră, venite din partea AJVPS Bihor (alături de alte instituții care le servesc intereselor acestora).

Destul de des, membrilor noștri li se zice că nu este valabil permisul pe care îl au de la noi, că noi „nu avem contract pe Crișuri”!

În primul rând, paznicii de vânătoare nu au calitatea de agent constator. Nu aveți obligația nici măcar să vă legitimați în fața lor.

În al doilea rând, pescuitul se practică în baza unui permis, emis de beneficiarul contractului de utilizare a zonei de pescuit respective sau de către beneficiarului unui alt contract de utilizare a unei zone de pescuit. (textul legislativ complet: Permisul de pescuit recreativ este valabil atât pentru zonele pentru care asociația al cărei membru este a încheiat contracte de utilizare în scop recreativ a resurselor acvatice vii, cât și pentru zonele pentru care alte asociații au încheiate contracte, pe bază de reciprocitate).

Intervine aici problema reciprocității. Ea nu este reglementată de niciun act normativ, din textul legislativ antemenționat reieșind faptul că este de la sine înțeleasă, în special conform principiului Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, adică unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie sa distingem.

Iar sentințe definitive care au anulat procese verbale întocmite abuziv au stabilit că ”nu se poate reţine în sarcina pescarului împrejurarea că un râu nu a fost contractat de către Asociația X şi că nu există încheiat acord de reciprocitate între Asociația X şi AJVPS Y, sens în care sancţiunea aplicată pescarului s-a făcut pe baza unor elemente extrinseci ale raportului dintre pescar şi asociaţie, de care nu se poate face culpabil pescarul.

În al treilea rând, singurele sancțiuni privitoare la permis (reglementate prin art. 58 a OUG 23/2008) sunt prevăzute pentru:
a) lipsa permisului
b) neprezentare permisului
c) încălcarea condițiilor din permis

Evident pescarii noștri nu pot fi sancționați pt primele 2 încadrări.

Ori, cum pescarul nu încalcă niciuna dintre condițiile din permis, acesta nu poate fi încadrat sub incidența acestui articol!

Rugați agentul constatator (jandarm, polițist, comisar al Gărzii de Mediu, inspector ANPA sau personal RNP) să vă explice care sunt condițiile din permis pe care le încălcați dacă prezentanți un permis emis de către un alt beneficar al contractului de utilizare a zonei de pescui semnat cu ANPA. Atenție, condiții din permis!

Dealtfel, tot hotărâri definitive ale Instanțelor stabilesc următoarele: ”contravenţia constând în încălcarea condiţiilor prevăzute în permis nu se verifică sub aspect obiectiv, deoarece petentul nu a încălcat nicio prevedere expresă a permisului…. în mod corect a reţinut Judecătoria că fapta contravenţională a petentului nu există, motiv pentru care s-a constatat netemeinicia procesului verbal de contravenţie.

Nu în ultimul rând, dar să vedeți cât de ipocrită e treaba, chiar cei de la AJVPS Bihor au recunoscut contractul nostru încheiat pentru gestionarea Crișurilor și nu numai că l-au recunoscut, dar l-au și contestat în Instanță, renunțând ulterior la proces și fiind obligați să plătească cheltuielile de judecată provocate de acesta: http://tiny.cc/lkis8y.

Deloc de neglijat este prevederea din OMADR 252/2019, conform căreia (art. 2 alineatul 2):

Practicarea pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale contractate de asociațiile de pescari recreativi, de către pescarii neafiliați la asociația deținătoare a contractului pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ, se face în baza regulamentului propriu al asociației care are încheiate contracte pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ pentru zona/zonele de pescuit recreativ solicitată/solicitate de aceștia.

Ori niciun regulament nu poate fi superior unei legi (adică să conțină restricții mai mari decât cele reglementate prin lege), iar în Bihor nu există prevăzute niciun fel de condiții suplimentare prin vreun regulament!

În altă ordine de idei, prima amendă contestată cu ajutorul unui avocat, a presupus achitarea de cheltuieli de judecată din partea Jandarmeriei: https://prnt.sc/stnsl7

Iar de atunci am obținut ANULAREA a nenumărate procese verbale întocmite abuziv, chiar și cheltuieli de judecată de la diferite instituții ale căror angajați au amendat membrii noștri pe nedrept:

Așa că le recomandăm pescarilor noștri să pescuiască liniștiți, să nu se enerveze (pentru că pentru exact opusul acestei stări mergem la pescuit) și să respecte în continuare peștii și natura! Iar dacă cumva sunt amendați să întrebe agenții constatatori (jandarmi/ANPA) care sunt condițiile din permis pe care le încalcă și mai ales să specifice la mențiuni ”nu am încălcat nicio prevedere a permisului de pescuit și am respectat regulamentul asociației deținătoare de contract”.

Vă rugăm să rețineți că de când au început să apară amenzile date membrilor noștri doar pentru că nu aveau permisul eliberat de o anumită asociație, nici măcar una dintre aceste amenzi împărțite cu rea-voință de unii agenți constatatori (cam aceeași) nu a fost plătită, pescarii neavând niciun deranj de ordin financiar vreodată! Ba din contră, unii dintre membri noștri chiar au fost chemați să ridice sumele aferente cheltuielilor de judecată:

Acordăm asistență juridică gratuită tuturor membrilor noștri care suferă abuzuri pe malurile apelor și mai ales celor care sunt amendați că au pescuit ”fără permis”/nu au putut prezenta ”permisul”/nu au permis ”valabil”!

Detalii sentință definitivă (exemplu): https://prnt.sc/tuE8omxXNlU8