În preocuparea noastră pentru un mediu mai bun am devenit custozii unor arii naturale protejate. Astfel, începând cu anul 2010 suntem custozii a cinci situri Natura 2000, în 2012 ne-au mai fost încredințate în grijă încă două arii protejate de interes comunitar, iar în 2017 am preluat custodia ariilor protejate Pețea, în parteneriat cu WWF România.

Siturile Natura 2000 fac parte din rețeaua europeană de arii naturale protejate ”Natura 2000”, care a fost creată pentru conservarea unor specii și habitate, favorizând o relație armonioasă între oameni și mediul înconjurător.

Astfel, pe teritoriul acestora sunt permise majoritatea activităților umane care nu au impact negativ semnificativ asupra obiectivelor de conservare a ariilor naturale protejate.

Pe teritoriul acestor situri au fost desemnate numeroase rezervații naturale, acestea fiind arii naturale protejate de interes național, având suprafețe în general reduse și unde reglementarea activităților permise este mult mai strictă.

În 2018 Statul Român a încercat și reușit ”naționalizarea” ariilor naturale protejate, devenind custodele majorității ariilor protejate din România.

Crișul Negru

Situl este situat în nord-vestul României, la sud de municipiul Oradea. Acesta străjuiește la sud Dealurile Tășadului și Câmpia Miersigului și străbate Câmpia de Vest, parte a Câmpiei Panonice.

AFLĂ MAI MULTE

Crişul Repede amonte de Oradea

Arealul sitului Crișul Repede amonte de Oradea este localizat amonte de reședința județului Bihor (municipiul Oradea) și se întinde pe cursul Crișului Repede până în localitatea Vadu Crișului, cuprinzând în general sectorul râului aflat între diguri, inclusiv lacurile de acumulare de la Lugașu, Tileagd și Fughiu, acestea din urmă constituind o altă arie protejată (de asemenea sit Natura2000), desemnată special pentru protecția păsărilor.

AFLĂ MAI MULTE

Defileul Crișului Negru

Situl Natura2000 Defileul Crișului Negru este situat în nord-vestul României, la sud-est de municipiul Oradea, constituind limita nordică a Munților Codru Moma. Aria protejată se întinde pe o suprafață de 2203 hectare, aval de Depresiunea Beiușului, până la ieșirea din defileu a râului, pe raza localității Șoimi.

AFLĂ MAI MULTE

Diosig

Aria protejată se întinde pe o suprafață de 384 hectare, în nordul și vestul localității Diosig până la frontiera cu Ungaria, fiind continuat cu o altă arie protejată similară pe teritoriul statului vecin. Cuprinde o bună parte din Ierul Îngust, Lacul Fazanilor și numeroase suprafețe de pășuni și păduri.

AFLĂ MAI MULTE

Lacul Pețea și Rezervaţia naturală Pârâul Peţea

Rezervaţia naturală Pârâul Peţea a fost desemnată încă din anul 1932. Custodia ariei protejate a fost dobândită de asociația noastră în 8 iulie 2016, iar la momentul preluării în custodie a sitului, alături de partenerii noștri, WWF România, situația era dramatică, niciuna dintre speciile endemice neregăsindu-se în arealul natural.

AFLĂ MAI MULTE

Lunca Inferioară a Crișului Repede

Situl Natura2000 se întinde pe o suprafață de 656 de hectare, aval de Oradea până la frontiera cu Ungaria, în principal între digurile râului, fiind continuat cu o altă arie protejată similară pe teritoriul statului vecin.

AFLĂ MAI MULTE

Valea Iadei

Aria protejată se întinde pe o suprafață de 2946 hectare, pe Valea Iadului amonte de Lacul Leșu, de la confluența cu Valea de Runc până în apropierea stațiunii Stâna de Vale, cuprinzând ambii versanți alături de numeroși afluenți.

AFLĂ MAI MULTE