Project Description

Nr. 6824 / 07.10.2021

Referitor la achizitia care are ca obiect Servicii de plantare 89.700 puieti, postata pe site-ul: https://www.aquacrisius.ro/anunturi/servicii-de-plantare-a-89-700-puieti-forestieri/ la data de 24.09.2021, decidem anularea invitatiei de participare nr. 6814/24.09.2021, ca urmare a constatarii unor neconcordante in documentatia de atribuire.

Mentionam faptul ca, vom proceda la reluarea achizitiei, caz in care vom posta un anunt de participare in acest sens.

Manager proiect
Togor Mihai-Andrei