Project Description

Nr. 6773/21.07.2021

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE

furnizarea de utilaje, echipamente pentru intretinerea si amenajarea ariei protejate (eliminarea speciilor invazive, plantari”): autovehicul transport persoane 8+1 locuri 4×4

în cadrul proiectului ROHU 53 “Conservation and protection of the cross border natural heritage of Bihor – Hajdú-Bihar counties”, selected under Interreg V-A Romania-Hungary

Achizitor: ASOCIAȚIA PESCARILOR SPORTIVI AQUA CRISIUS

Ofertant câștigător: D&C Automotive West SRL, cu sediul in Municipiul Oradea, Calea Clujului, nr. 289, judetul Bihor

Prețul contractului: 247.990,00 fără TVA

Procedura aplicată: Procedura concurentiala

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut

Data atribuirii contractului: 21.07.2021.

Persoana de contact: Togor Mihai Andrei, Manager proiect

Tel./fax: 0359 416 011

e-mail: contact@aquacrisius.ro

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF