Project Description

Nr. 6375/04.03.2020

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE

„Furnizare a 10 camere de supraveghere cu senzori de miscare pentru monitorizarea zonelor potejate”

în cadrul proiectului ROHU 53 “Conservation and protection of the cross border natural heritage of Bihor – Hajdú-Bihar counties”, selected under Interreg V-A Romania-Hungary

 

Achizitor: ASOCIAȚIA PESCARILOR SPORTIVI  AQUA CRISIUS

Ofertant câștigător: VADCOMP SRL, cu sediul în loc. Dobricionești, comuna Măgești, nr. 41, jud. Bihor, cod poștal: 417338

Prețul contractului: 15.611,00 fără TVA

Procedura aplicată: cumpărare directă

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut

Data atribuirii contractului: 04.03.2020

Persoana de contact: Togor Mihai Andrei, Manager proiect

Tel./fax: 0359 416 011

e-mail: contact@aquacrisius.ro

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF