Project Description

Nr. 6892/29.11.2021

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE

Furnizare 89.700 puieti forestieri din care: 41.730 buc. fag, 21.190 buc. brad, 9.360 buc. molid, 8.970 buc. paltin de munte, 8.450 buc. anini, salcie capreasca în cadrul proiectului ROHU 53 “Conservation and protection of the cross border natural heritage of Bihor – Hajdú-Bihar counties”, selected under Interreg V-A Romania-Hungary

Achizitor: ASOCIAȚIA PESCARILOR SPORTIVI AQUA CRISIUS

Ofertant câștigător: SEUTE SILVA SRL, cu sediul în loc. Ip, nr. 23, jud. Salaj, cod poștal: 457210

Prețul contractului: 349.830,00 fără TVA

Procedura aplicată: procedură concurențială

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut

Data atribuirii contractului: 26.11.2021

Persoana de contact: Togor Mihai Andrei, Manager proiect

Tel./fax: 0359 416 011

e-mail: contact@aquacrisius.ro

click aici pentru descarcarea Anuntului de Atriburire in format PDF