Project Description

Nr. 5786/04.04.2019

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE

„Servicii de elaborare studiu de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiție:

CENTRU DE CONSERVARE EX SITU ȘI ÎNMULȚIRE A SPECIILOR PROTEJATE”

în cadrul proiectului „Conservation and protection of ecosystems endangered by lack of thermal and freshwater in crossborder area”, finanţat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria

Achizitor: ASOCIAȚIA PESCARILOR SPORTIVI AQUA CRISIUS

Ofertant câștigător: SC PARVU PROJECT SRL, cu sediul în Haieu, Comuna Sânmartin, nr. 25, jud. Bihor

Prețul contractului: 6.637,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 1.261,03 lei, rezultând un total de 7.898,03 lei inclusiv TVA

Procedura aplicată: cumpărare directă

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut

Data atribuirii contractului: 04.04.2019

Persoana de contact:

Togor Mihai Andrei

Manager proiect

Tel./fax: 0359 416 011

e-mail: contact@aquacrisius.ro

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF