1. Prezentul regulament definește cadrul specific de organizare şi desfăşurare a competițiilor de pescuit recreativ/sportiv în zonele de pescuit gestionate de Asociația Pescarilor Sportivi (APS) Aqua Crisius;
  2. APS Aqua Crisius gestionează mai multe zone de pescuit recreativ din România, în baza unor contracte de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ, încheiate cu Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA);
  3. În zonele menționate la art. 2 se permite organizarea competițiilor de pescuit recreativ/sportiv, potrivit reglementărilor conținute de prezentul regulament;
  4. Competițiile de pescuit recreativ/sportiv se pot organiza, în zonele menționate la art. 2, exclusiv cu acordul prealabil scris al APS Aqua Crisius, acord comunicat de către o persoană având calitatea de reprezentant legal al asociației, cu minimum 30 de zile înainte de organizarea competiției;
  5. În vederea facilitării unei bune organizări a competițiilor de pescuit recreativ/sportiv, APS Aqua Crisius va limita, prin personalul propriu, accesul pe pista de concurs a pescarilor înainte și în timpul desfășurării competițiilor;
  6. Organizatorul competițiilor desfășurate în zonele menționate la art. 2 este responsabil de asigurarea tuturor normelor privind legalitatea competițiilor de pescuit recreativ/sportiv;
  7. Toți participanții la competițiile de pescuit recreativ/sportiv organizate în zonele menționate la art. 2 vor face dovada deținerii permisului de pescuit eliberat de APS Aqua Crisius sau achitarea contravalorii contribuției zilnice pentru fiecare dintre zilele de competiție, organizatorul fiind responsabil pentru respectarea acestei prevederi;
  8. Competițiile de pescuit recreativ/sportiv se desfășoară exclusiv în regim catch&release (prinde și eliberează), se permite pescuitul doar cu utilizarea cârligelor și ancorelor debarbetate (fără spin), folosirea minciogului este obligatorie pentru fiecare captură, iar manipularea peștilor se realizează astfel încât aceștia să fie eliberați în cele mai bune condiții înapoi în mediul acvatic;
  9. Populările cu pește, în vederea organizării de competiții în zonele menționate la art. 2, pot fi realizate exclusiv cu specii indigene, după consultarea prealabilă a unui reprezentant legal al APS Aqua Crisius;
  10. Organizatorul competițiilor de pescuit recreativ/sportiv în zonele menționate la art. 2 are obligația de a marca/demarca standurile/sectoarele de concurs în maxim 30 de zile calendaristice anterior/ulterior desfășurării fiecărei competiții;
  11. Nerespectarea condițiilor prezentului regulament de către un organizator de competiții de pescuit recreativ/sportiv rezervă dreptul APS Aqua Crisius de a nu mai permite ulterior respectivului organizator desfășurarea de competiții de pescuit recreativ/sportiv, în zonele menționate la art. 2, pe perioadă determinată sau nedeterminată, în funcție de gravitatea încălcărilor prezentului regulament.