Specii protejate ROSCI0262 Valea Iadei

Valea Iadei

Tipuri de habitate:

91E0 * Păduri aluviale cu Alnus glutinosaFraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,  Salicion albae)

91V0    Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)

3230    Vegetație lemnoaăs cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane

8160 *  Grohotișuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar și montan

9130   Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum

Specii de amfibieni și reptile:

4008 Triturus vulgaris ampelensis

1193 Bombina variegata

Specii de plante:

2186 Syringa josikaea

Alte specii importante de floră și faună:

Aconitum lycoctonum ssp. moldavicum

Angelica archangelica

Arnica montana

Campanula patula ssp. abietina

Dactylorhiza incarnata

Drosera rotundifolia

Galanthus nivalis

Leucanthemum waldsteinii

Lycopodium clavatum

Menyanthes trifoliata

Monotropa hypopitys

Orchis militaris

Orchis morio

Platanthera bifolia

Symphytum cordatum

Trollius europaeus

 


Regulament ROSCI0262 Valea Iadei

REGULAMENTUL SITULUI DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ ROSCI0262 VALEA IADEI

Art. 1.

(1) Responsabilitatea managementului sitului ROSCI0262 Vale Iadei împreună cu ROSPA0015 Defileul Crișului Repede- Valea Iadului doar suprafața care se suprapune cu ROSCI0262 Valea Iadei revine Asociaţiei Pescarilor Sportivi Aqua Crisius - denumită în continuare Custode, în baza Convenţiei de custodie nr. 227/30.03.2011 încheiată între Custode şi Ministerul Mediului şi Pădurilor și a Actelor Adiționale nr. 1/23.02.2012, nr. 2/20.11.2014, nr. 3/22.02.2016 și 4/22.02.2016;

(2) În baza convenţiei de custodie, custodele elaborează regulamentul şi planul de management al sitului ROSCI0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru şi urmăreşte respectarea acestora.

 

Art. 2. - Respectarea deciziilor, a condiţiilor şi a termenelor de aplicare (valabilitate) a acordurilor/avizelor custodelui este obligatorie pentru beneficiarii acestora. Custodele are obligaţia să informeze instituţiile abilitate în vederea sistării lucrărilor în cazul în care acestea nu respectă prevederile din acord/aviz legale în vigoare şi să ia măsurile necesare de stopare a efectelor negative asupra patrimoniului natural, cheltuielile fiind suportate de beneficiarul acordului/avizului.

Citeşte mai departe...