Proiect „Arii protejate pentru viitor”

 

Proiect finanțat de Fundația pentru Parteneriat și Mol România în cadrul campaniei „Spații Verzi” – SVA-17-2017 implementat în perioada 15 aprilie –14 septembrie 2017, Valoarea proiectului finanțat de Fundația pentru Parteneriat Partnership și MOL România în cadrul campaniei „Spații Verzi”, precum și contribuție proprie este de 26.510  lei.

Citeşte mai departe...

Proiect „Arii Protejate în Inimile Noastre”

Un proiect pentru natură, pentru fiecare dintre noi!

Asociația Pescarilor Sportivi (APS) „Aqua Crisius” a implementat, în perioada 15 Aprilie – 10 Octombrie 2016, proiectul „Arii Protejate în Inimile Noastre’’, un proiect admirabil care a vizat implicarea elevilor în promovarea ariilor bihorene și creșterea nivelului de conștientizare în rândul acestora.

Citeşte mai departe...

Proiect: „Management integrat conservativ și participativ al siturilor ROSCI0049 Crişul Negru, ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea, ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede, ROSCI0262 Valea Iadei, ROSCI0061 Defileul Crişului Negru, ROSCI0

Implementat în perioada 01.11.2013-30.04.2016,fiind finanțat din FEDR și bugetul de stat prin intermediul Direcţiei Generale AM POS Mediu, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Mediu”a avut ca principale activități :

Elaborarea  metodologiilor privind paza arealelor în care se află specii şi habitate de importanţă comunitară afectate de activităţi umane ale siturilor din custodia APS AQUA CRISIUS.

Elaborarea planurilor privind paza arealelor în care se află specii şi habitate de importanţă comunitară afectate de activităţi umane ale siturilor din custodia APS AQUACRISIUS.

Construire și dotarea Punctului de Informare Şoimi.

Realizare trasee tematice

Realizare filme documentare pentru conștientizarea grupului țintă de pe teritoriul ariilor naturale din custodia APS AQUA CRISIUS;

2 Tabere tematice gen Junior Ranger, de conștientizare asupra conservării biodiversității;

Achiziţionarea de echipamente necesare întăririi capacităţii instituţionale ale custodelui APS AQUA CRISIUS.

Proiect „Elaborarea Planurilor de management, măsuri de management integrat şi întărirea capacităţii instituţionale de administrare a siturilor ROSCI0049 Crişul Negru, ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea şi ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crişu

Proiect „Elaborarea Planurilor de management, măsuri de management integrat şi întărirea capacităţii instituţionale de administrare a siturilor ROSCI0049 Crişul Negru, ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea şi ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede, ROSCI0061 Defileul Crişului Negru, ROSCI0104  Lunca Inferioară a Crişului Repede, ROSCI0068 Diosig şi ROSCI0262 Valea Iadei” – POSMEDIU - SMIS CSNR 36504

Implementat în perioada 30.07.2012 – 30.04.2016

finanțat din FEDR și bugetul de stat prin intermediul Direcţiei Generale AM POS Mediu, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Mediu”.

Principalele activități ale proiectului au fost :

Realizarea de sesiuni de instruire pentru personalul din structura de management a siturilor vizate de proiect

Citeşte mai departe...

Proiect-”Cu junior rangerii implicăm comunitățile în păstrarea și promovarea valorilor naturale”

A fost implementat în perioada 15 aprilie –25 septembrie 2015,fiind un proiect finanțat de Fundația pentru Parteneriat și Mol România în cadrul campaniei „Spații Verzi” – SVA-45-2015. Valoarea proiectului finanțat de Fundația pentru Parteneriat Partnership și MOL România în cadrul campaniei „Spații Verzi”, precum și contribuție proprie a fost de 28.312,50 lei. Au fost Implicați 30 de reprezentanți din 2 comunități locale (Bulz și Curățele) în realizarea ediției a II a Zilei ariei protejate ROSCI0262 Valea Iadei – Ziua Liliacului Carpatin în iunie 2015.Au fost amenajate în situl ROSCI0262 Valea Iadei (cu suprapunere ROSPA0115 Valea Iadei un traseu tematic pentru biciclete și au fost realizate completări esențiale a infrastructurii de vizitare a zonei.

Au fost conştientizați 300 de tineri din localitățile Bulz, Curățele, Aușeu, Zerind, Toboliu, Cociuba Mare, asupra necesităţii protejării speciilor şi habitatelor din ariile naturale protejate administrate de APS Aqua Crisius şi creşterii gradului de acceptare a siturilor respective;

Au fost conștientizați 307 tineri, iar 20 de copii au fost selectați pentru tabăra Junior Ranger din intervalul 27 iulie-01  august 2015. 18 copii au participat în tabăra Junior Ranger 2015.

PROIECTE CRIŞ VERDE

APS AQUA CRISIUS a implementat în anul 2009 două proiecte finanţate de Fundatia pentru Parteneriat- MOL Romania şi Consiliul Local Oradea, prin care a reintrodus în circuitul public spaţiul natural al malului drept al Crişului Repede dintre Podul Intelectualilor şi Podul Ferdinand, amplasând un număr de 4 mese, 21 de bănci, 16 coşuri de gunoi, 2 locuri de joacă, 8 pontoane, 4 panouri informative, toaletând arborii, cosind vegetaţia lunar în intervalul aprilie- septembrie şi efectuând 8 lecţii deschise despre prezentarea ecosistemului de luncă şi importanţa protejării lui. Mulţumim finanţatorilor pentru încrederea acordată, Primăriei Municipiului Oradea pentru sprijin, voluntarilor Olah Iuliu, Olah Ştefan, Copil Florica, Togor Andrei, Mircescu Cristian, Teuşdea Mihai, Gomboş Dan, pentru eforturile depuse pentru realizarea acestor proiecte.

Subcategorii