Welcome

Bun venit pe pagina de web a Asociaţiei Pescarilor Sportivi Aqua Crisius!

Ordin de prohibitie 2019

Ordinul nr. 54/76/2019 privind stabilirea perioadelor și a zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție și refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2019

CAPITOLUL I

Zone și perioade de prohibiție           

Art. 1.-

(1) Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie-9 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 26 aprilie-9 iunie inclusiv, cu excepțiile prevăzute în prezentul ordin.

Art. 3.-

(1) Se declară zone de protecție pentru resursele acvatice vii:

500 m amonte și aval măsurați pe axul albiei minore, din axul longitudinal al podurilor care au cel puțin un picior în albia minoră a cursurilor de apă;

– râul Crișul Repede, localitatea Tărian, de la priza de captare canalul Crișurilor Tărian 47°5’17.16“N, 21°47’2.01“E în aval până la puntea pietonală Tărian 47°5’15.30“N, 21°46’4.65“E;

– râul Crișul Repede, localitatea Cheresig, de la evacuare canal Alceu (amenajare piscicolă Cheresig) 47°1’50.75“N, 21°41’36.36“E – în aval 150 m de la podul Cheresig 47°1’46.46“N, 21°41’23.07“E;

– râul Crișul Repede, comuna Sântandrei/localitatea Sântion, 500 m aval 47°4’53.38“N, 21°50’16.25“E și amonte 47°4’47.13“N, 21°50’49.84“E de priza de apă Stație sortare balastieră Aquaserv Sântion;

– râul Crișul Repede, municipiul Oradea, amonte hotel Continental 47°3’17.80“N, 21°56’36.13“E până la pod Dacia 47“3’19.80“N, 21°56’24.38“E;

– râul Crișul Negru, localitatea Șoimi, de la halta Șoimi 46°41’7.97“N, 22°7’36.95“E spre amonte până la podul Urviș de Beiuș 46°40’49.56“N, 22°9’1.37“E;

– râul Crișul Negru, localitatea Ginta, de la prag Ginta confluență amonte canal moară Ginta 46°45’3.41“N, 22°5’0.28“E în aval până la polder Ginta 46°45’36.53“N, 22°3’37.23“E;

– râul Olt aval baraj ACH Avrig având coordonatele – lat. 45.743333, long. 24.389500 – până la 200 m aval confluența cursului principal al Oltului cu brațul secundar având coordonatele – lat. 45.736774, long. 24.375538, pe ambele maluri.

(2) În zonele menționate la art. 3 alin. (1) se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 martie și în perioada 1 noiembrie-31 decembrie, fără a aduce atingere perioadei de prohibiție prevăzute în prezentul ordin.

Art. 4.-

Se declară zone de refacere biologică pentru resursele acvatice vii următoarele:

țț) Râul Târgului Superior (afluenții care confluează cu lacul Râușor), respectiv Cuca, Frăcea, Bătrâna, Valea Largă, Râul Târgului amonte de Lacul Râușor, Baratu, tot timpul anului.

CAPITOLUL II

Specii și perioade de prohibiție

Art. 6.-

(1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv și familial al speciilor de pești și al altor viețuitoare acvatice vii, după cum urmează:

a) știuca, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 15 martie inclusiv, fără a aduce atingere prevederilor art. 1; d) în mod special, pe Valea Iadului de la Baraj Leșu-Stâna de Vale și pe teritoriul zonelor de pescuit recreativ/sportiv Dâmbovița Superioară (Schit Dragoslavele-Baraj Pecineagu), Lac Pecineagu, Vălsanul Mijlociu (Brădetu-Baraj Dobrogeanu), Geoagiu Superior (Izvoare până la Cheile Rămeț), râul Someșul Cald de la limita zonei de protecție integrală a Parcului Natural Apuseni, până la confluența cu Lacul Beliș, în afara perioadelor de prohibiție, pescuitul recreativ/sportiv al tuturor speciilor de pești este permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch release);                                                                                                             h) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu și păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie inclusiv și din 15 septembrie 2019 până pe 30 aprilie 2020;

i)  sturionii, tot timpul anului, cu excepția pescuitului în scop științific;

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 11-

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12 -

Prezentul ordin are valabilitate de la data publicării în Monitorul Oficial al României până la publicarea în Monitorul Oficial al României a ordinului privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii pentru anul 2020.

Art.13 -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRUL AGRICULTURII AI DEZVOLTĂRII RURALE

Petre DAEA

VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL MEDIULUI

Grațiela Leocardia GAVRILESCU

click aici pentru descărcarea Ordinului de Prohibiţie în format PDF