Project Description

Nr. 6781a/23.07.2021

CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

Consiliul Director al Asociației Pescarilor Sportivi Aqua Crisius, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Asociație, pentru ziua de luni, 09 august 2021, de la ora 19, la sediul din strada Mihai Eminescu nr. 15 (demisol), conform art. 23 a Statutului Asociației, având următoarea Ordine de Zi:

1 Alegerea Consiliului Director

2 Alegerea președintelui

3 Alegerea vicepreședinților

4 Modificarea sediului social în Oradea+Diverse

Conform art. 25 (1) a Statutului Asociației, Adunarea Generală va fi valabil constituită dacă sunt prezenţi ½ +1 din numărul total al membrilor deplini ai asociaţiei, în număr de 807, la data de 02.07.2021. Dacă nu este cvorum, se reprogramează adunarea generală în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, peste 7 zile.

Vicepreședinte,

Dumitraș Gherorghe-Sorin