Project Description

Nr. 7227/22.05.2023

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE
Servicii de constientizare si informare (realizare albume, zilele liliacului, si materiale de promovare) – editia 2023 în cadrul proiectului ROHU 53 “Conservation and protection of the cross border natural heritage of Bihor – Hajdú-Bihar counties”, selected under Interreg V-A Romania-Hungary

Achizitor: ASOCIAȚIA PESCARILOR SPORTIVI AQUA CRISIUS
Ofertant câștigător: BIHOR MEDIA SRL, cu sediul în loc. Oradea, str. Calea Aradului nr.4, jud. Bihor, cod poștal: 410223
Prețul contractului: 96.500,00 fără TVA
Procedura aplicată: achiziție directă
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut
Data atribuirii contractului: 22.05.2023
Persoana de contact: Togor Mihai Andrei, Manager proiect
Tel./fax: 0359 416 011
e-mail: contact@aquacrisius.ro
click aici pentru descarcarea Anuntului de Atriburire in format PDF