Project Description

Nr. 6893/29.11.2021

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE

servicii de organizare 14 tabere cu voluntari in vederea plantarii a 89.700 puieti în cadrul proiectului ROHU 53 “Conservation and protection of the cross border natural heritage of Bihor – Hajdú-Bihar counties”, selected under Interreg V-A Romania-Hungary

Achizitor: ASOCIAȚIA PESCARILOR SPORTIVI AQUA CRISIUS

Ofertant câștigător: SMART FOREST PROIECT SRL, cu sediul în loc. Sat Befia, nr.11, comuna Sanmartin, jud. Bihor, cod poștal: 417497

Prețul contractului: 163.916,00 fără TVA

Procedura aplicată: procedură concurențială

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut

Data atribuirii contractului: 26.11.2021

Persoana de contact: Togor Mihai Andrei, Manager proiect

Tel./fax: 0359 416 011

e-mail: contact@aquacrisius.ro

click aici pentru descarcarea Anuntului de Atriburire in format PDF